fireman

Jak na hlásič oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý CO je silně jedovatý plyn bez zabarvení a zápachu. Člověk jej nedokáže při kontaktu nikterak rozpoznat. Nejčastěji může vzniknout při závadě na spalovacím zařízení (plynová karma, kotel nebo benzinové motory a jimi poháněné přístroje). Nejčastější příčinou je nedokonalé spalování při špatném přístupu vzduchu (nízká hladina kyslíku v uzavřeném prostoru nebo ucpání otvoru pro přisávání kyslíku do přístroje).

Symptomy otravy oxidem uhelnatým

Největší zrádností oxidu uhelnatého je jeho nemožnost jakkoliv jej ucítit nebo vidět. První příznaky lehké otravy jsou podobné obyčejné chřipce.

Příznaky lehké otravy
 • Bolest hlavy
 • Únava a nevolnost
 • Závratě
 • Příznaky těžké otravy
 • Zvracení
 • Ztráta koordinace
 • Ztráta vědomí
 • Smrt
 • Nebezpečná koncentrace oxidu uhelnatého začne být při překročení 100ppm (parts per million). Většina hlásičů oxidu uhelnatého spouští poplach již při 70-80 ppm. Hladina překračující 150-220 ppm je již života nebezpečná.

  Jak se vyhnout otravě oxidem uhelnatým

  Pro zajištění maximálního bezpečí a minimalizace vzniku oxidu uhelnatého je dobré zajistit několik kroků a ty striktně dodržovat.

 • Při instalaci spotřebiče s možností vzniku CO vždy využít odborníka nebo firmu a dodržet všechny parametry uvedené výrobcem.
 • Provádět předepsaný a kvalifikovaný servis a revize. Zejména u plynových spotřebičů v domácnosti.
 • Neprovozovat přenosná spalovací zařízení v uzavřené místnosti a to ani při otevřených oknech.
 • V rizikových místech vždy instalovat a udržovat hlásič oxidu uhelnatého.
 • Nepoužívat kempingové vařiče v uzavřených prostorách, pokud to není výslovně uvedeno v manuálu k vařiči.
 • Nespalovat tuhá paliva v místnosti u zařízení, která k tomu nejsou určena.
 • Vyvarovat se používání kamen na tekutá paliva v místnostech určených ke spaní.
 • Nepřikrývat otvory určené k přisávání vzduchu do místnosti nebo do spalovacího zařízení.
 • Při výměně oken za nová lépe těsnící se ujistit, že do místnosti je dostatečný přísun kyslíku.
 • Při použití odsavače par se ujistěte, že existuje i cesta, kudy může kyslík zpět do místnosti.
 • Co dělat při zasažení oxidem uhelnatým

 • Pokud dojde k nadýchání oxidu uhelnatého nebo naleznete takto zasaženou osobu, okamžitě ji dostaňte ze zamořeného prostoru na čerstvý vzduch.
 • zajistěte dostatečnou informovanost okolí, aby nedošlo k dalšímu zasažení osob.
 • Nikdy se nevracejte zpět do zasaženého prostoru.
 • Pokud nelze zajistit zdroj oxidu uhelnatého, požádejte o pomoc požárníky.
 • Instalace hlásiče oxidu uhelnatého

  Při instalaci a uvádění do provozu vždy postupujte podle postupu popsaném v manuálu k výrobku. Hlásič oxidu uhelnatého by měl být instalován ve stejné místnosti jako spalovací zařízení. Pokud by však nebyla dostatečně slyšet vestavěná siréna, je vhodné, instalovat hlásič oxidu uhelnatého do každé místnosti užívané ke spaní. Oxid uhelnatý je plyn lehčí než vzduch, proto se hlásič oxidu uhelnatého montuje ke stropu nebo do horní části místnosti. Při montáži dbejte na to, aby nedošlo k zakrytí hlásiče nábytkem, závěsem nebo jinak. Hlásič oxidu uhelnatého by se neměl montovat do blízkosti topení nebo klimatizací.