fireman

Jak nainstalovat požární hlásič

Pokud jste si pořídili požární hlásiče nebo detektory plynu, je nutné dodržet několik zásad při jejich instalaci. Dosáhnete tím maximálního efektu při včasné lokalizaci vzniklého požáru. Navíc minimalizuje počet požárních hlásičů a detektorů plynu.

Jak rozmístit požární hlásiče po objektu

Rozmístění požárních hlásičů po objektu je třeba pečlivě zvážit. Rozhodně není třeba instalovat do každé místnosti. Ve většině případech je to dokonce nežádoucí. Nejprve je nutné zvážit a vytipovat nejpravděpodobnější místa vzniku požáru. Požár může vzniknout od elektroniky(televize, věž, počítač) případně některých zdrojů tepla či ohně (kamna, krby, svíčky) a nakonec velmi často také například od vánočního stromečku.

Nyní, když znáte potenciální místa vzniku požáru, bylo by v ideálním případě vhodné instalovat do každé této místnosti jeden požární hlásič. Avšak pokud se jedná o místnosti, kde může vzniknout kouř (kuchyň, místnost s krbem, místnost kde se kouří) neinstalujte do ní požární hlásič. V takovém to případě je vhodné nainstalovat požární hlásič do některé ze spojovacích místností (schodiště, chodba). Reakce bude sice pomalejší, ale nebude docházet k poplachu při každém kouření krbu či připálení jídla. Jediná místnost, kam požární hlásič patří v každém případě je ložnice. Zde vás spolehlivě ochrání před kouřem, který ve spánku dokáže velmi rychle udusit. Optimální a minimální rozmístění požárních hlásičů ukazuje obrázek.

Rozmístění požárních hlásičů

Kam nainstalovat požární hlásič

Když už máte vybrané místnosti pro instalaci požárních hlásičů, řekneme si pár pravidel jejich instalace. Nejvhodnější je instalovat požární hlásič nad místo potenciálního vzniku požáru. Pokud je takových míst více , je vhodné zvolit pro instalaci střed místnosti. Šíření kouře po místnosti lze vidět na následujícím obrázku.

Vznikající požár
Nikdy však neinstalujte požární hlásič do rohu místnosti ani blízko ke stěně. Zde totiž vznikne při požáru místo s nízkou koncentrací kouře. Dále není vhodné instalovat požární hlásiče do míst se silnějším prouděním vzduchu, blízko ventilací nebo klimatizací. Nutné je také přihlédnout k typu požárního hlásiče. Pokud je vestavěný detektor požáru optickokouřový, neumísťujte jej do místnosti s vyšší prašností. Detektor požáru na principu ionizace není vhodné umisťovat do míst se vznikem zápachů.
Kam nainstalovat požární hlásič

Jak rozmístit hlásiče plynu

Detektory plynu reagují na únik různých hořlavých plynů. Některé typy také na CO2 a jiné nebezpečné plyny. Instalují se pouze do místností s potenciálním únikem plynu (kuchyně, místnosti s wavky, místnost s karmou nebo plynová kotelna). Při instalaci je nejnutnější zjistit, zda-li chceme detekovat lehký plyn (stoupá ke stropu) nebo těžký plyn (klesá k podlaze). Podle toho také volíme místo instalace. Detektor plynu instalujeme vždy na stěnu a to buď ke stropu nebo k podlaze (dle typu plynu). Princip detektorů plynů nedovoluje provoz na baterie, proto je vhodné vybrat místo blízko rozvodu 220 V.