fireman

Jak vybrat požární hlásič

Ne každý požární hlásič se hodí do všech prostředí. Proto je nutné jej správně vybrat. Při výběru požárního hlásiče je nutné přihlédnout k typu požáru nebo plynu, který chceme detekovat. Lze detekovat vznikající kouř, zápach vznikajícího požáru nebo unikající plyn. Pokud požární hlásič špatně vybereme nebo jej umístíme do nevhodného prostředí, může se stát, že bude reagovat na jiné podněty než je požár (prach, vlhkost...) V horším případě nebude reagovat ani na vznikající požár.

Typy požárních hlásičů

Opticko-kouřový požární hlásič: Tento požární hlásič detekuje vznikající kouř při hoření. Hlásič spustí poplach v momentě, kdy kouř dosáhne k místu, kde je namontován. Opticko-kouřový požární hlásič je spolehlivý, levný a velmi odolný proti falešným poplachům. Nejčastěji se montuje do obývacích pokojů, ložnice, na chodby atd. Není vhodný do prašných a vlhkých prostor (prašné provozy, koupelny atd.). Kouřový požární hlásič Fireman2

Opticko-kouřový požární hlásič
Princip:opticko-kouřový
Vyvolání poplachu:vestavěná siréna
Napájení:baterie (cca 1 rok)
Vhodné prostředí:ložnice, obývací pokoj
Nevhodné prostředí:prašné, vlhké

Ionizační požární hlásič:Tento typ požárního hlásiče detekuje vznikající zápach nejen při spalování. Je velmi citlivý a rychlý při vyvolání poplachu. Z tohoto důvodu není vhodný do místností, kde vzniká zápach (garáž, provoz, společný obývací pokoj s kuchyní). Na rozdíl od opticko-kouřového požárního hlásiče nevyvolává poplach v prašném prostředí.Ionizační požární hlásič SmokeAlarm
Ionizační požární hlásič
Princip:ionizační
Vyvolání poplachu:vestavěná siréna
Napájení:baterie (cca 1 rok)
Vhodné prostředí:provoz, chodba
Nevhodné prostředí:vlhké, vznikající zápach

Teplotní požární hlásič:Tento typ požárního hlásiče detekuje prudký nárůst teploty v prostoru. Je vhodný zejména do místností, kde je provozován krb, kamna nebo kotel. Požární hlásič s tímto principem je spolehlivý ale jeho reakce není tak rychlá jako u optických nebo ionizačních hlásičů.
Teplotní požární hlásič
Princip:teplotní
Vyvolání poplachu:vestavěná siréna
Napájení:baterie (cca 1 rok)
Vhodné prostředí:provoz se vznikem kouře
Nevhodné prostředí:tam kde lze použít jiný typ

Plynový požární hlásič: detekuje unikající hořlavý plyn. Je vhodný do místností, kde hrozí možnost úniku plynu, jako jsou kotelny, kuchyně, koupelny s karmou. Montáž tohoto požárního hlásiče závisí na typu plynu, který chceme detekovat. Pro těžké plyny jej montujeme k podlaze, pro lehké plyny ke stropu. Bohužel plynový požární hlásič nedetekuje kouř a vznikající požár a nelze ho provozovat na baterie.Detektor hořlavých plynů GAS4
Plynový požární hlásič
Princip:plynový-žhavený
Vyvolání poplachu:vestavěná siréna
Napájení:220V
Vhodné prostředí:kuchyň, plynová kotelna
Nevhodné prostředí:velmi vlhké

Hlásič oxidu uhelnatého CO: detekuje vznikající jedovatý oxid uhelnatý. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování například v plynových kotlech a karmách. Většinou je příčinou závada na spotřebiči nebo špatné podmínky použití spotřebiče. Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn bez zápachu a barvy.. Člověk jej nedokáže nijak rozpoznat.
Hlásič oxidu uhelnatého
Princip:Detekční člen
Vyvolání poplachu:vestavěná siréna
Napájení:baterie nebo 220V
Vhodné prostředí:v blízkosti plynového spotřebiče
Nevhodné prostředí:velmi vlhké